Sprzedaż 

PKP S.A. posiada majątek w postaci 101,3 tysięcy działek gruntowych o ogólnej powierzchni 106 tysięcy ha oraz ponad 40 tysięcy budynków o ogólnej powierzchni użytkowej przekraczającej 6 milionów m2. W zasobach majątku PKP S.A. znajduje się ponad 2500 budynków dworcowych, w tym około 600, które spełniają funkcje w obsłudze podróżnych.

Podstawowe kierunki działania w gospodarowaniu majątkiem to:

  1. Wyposażanie w majątek spółek Grupy PKP.
  2. Sprzedaż zbędnych nieruchomości na rynku.
  3. Wynajem i wydzierżawianie nieruchomości.
  4. Sprzedaż lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom.
  5. Sprzedaż lokali komercyjnych w budynkach mieszkalnych.
  6. Nieodpłatne przekazywanie nieruchomości na rzecz gmin, Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
  7. Wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do nieruchomości PKP S.A.

PKP S.A. posiada w swojej ofercie nieruchomości do sprzedaży oraz najmu. W ofercie tej znajdują się m.in. budynki biurowe, budynki magazynowe, grunty, ośrodki wypoczynkowe oraz tereny kolejowe. W zależności od rodzaju nieruchomości różne jest ich przeznaczenie. Mogą one zostać użyte jako zieleń parkowa, grunty orne, tereny pod zabudowę mieszkaniową oraz szeroko pojęte usługi, w tym gastronomiczne, turystyczne i rekreacyjne. Nieruchomości wystawione na sprzedaż można nabyć w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ustnego nieograniczonego, rokowań oraz wniosku o sprzedaż w trybie rokowań PKP S.A., natomiast nieruchomości asygnowane do najmu w trybie przetargu, negocjacji lub przyjęcia oferty.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pod adresem www.pkpsa.pl